Proiect cofinanțat din Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Citeste mai mult ...

uniunea europeana
guvernul romaniei
instrumente structurale

Contact

uniunea europeana
guvernul romaniei
instrumente structurale
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

© 2023  Ciubărescu | Toate drepturile rezervate | Design by WebArt

Axa prioritară 2: Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs/ Obiectivul specific 2.1 și 2.2/sprijin pentru susținerea antreprenoriatului pentru tineri NEETs șomeri, cu accent pe cei din mediul rural și pe cei aparținând minorității rome, cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau reședința într-una din regiunile de dezvoltare eligibile, înregistrați și profilați în prealabil de către Serviciul public de ocupare – SPO (ANOFM prin unitățile cu personalitate juridică din subordinea sa aflate în regiunile de dezvoltare eligibile), inclusiv a ocupării pe cont-propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de micro-granturi  – POCU 2014-2020

Titlu proiect: “START SMART” Cod proiect: POCU/909/2/4/150788

Beneficiar: SC.PEACE AND LOVE SIBIU.SRL

Valoarea totală a finanțării: 121.877,50 lei

Perioada de implementare: 19 decembrie 2022 – 18 iunie 2023

Adresa implementării proiectului: str. Johann Sebastian Bach, Bl.1, Ap. 31