Proiect cofinanțat din Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Citeste mai mult ...

uniunea europeana
guvernul romaniei
instrumente structurale

Termeni si conditii

Ne dorim ca vizitatorii acestui site să respecte regulile firmei PEACE AND LOVE SIBIU.SRL  Nr. Reg. J32/2599/2022, CUI 47269294, care pot fi contractate prin intermediul acestui site.

Acești termeni și condiții reglementează folosirea site-ului www.ciubarescu.ro. 

Vă recomandăm să citiți Termenii și Condițiile. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile, nu folosiți acest site web.

Dacă folosiți site-ul web www.ciubarescu.ro, indică faptul că sunteți de acord să respectați Termenii și Condițiile.

1.Contactare servicii

Folosirea serviciilor sau a informațiilor oferite pe site-ul www.ciubarescu.ro este echivalentă cu acceptarea de către utilizator a termenilor și condițiilor de mai jos. Acești termeni și condiții se pot modifica periodic, utilizatorul trebuind să verifice actualizările de fiecare dată când accesează acest site.

2. Conținutul și drepturile autorului

Conținutul și designul site-ului aparțin PEACE AND LOVE SIBIU.SRL, sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Nu puteți reproduce materialele afișate pe site fără a deține o permisiune scrisă din partea PEACE AND LOVE SIBIU.SRL.

PEACE AND LOVE SIBIU.SRL poate, fără orice altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să înceteze accesul dumneavoastră la conținutul site-ului sau la o parte a acestui conținut.

PEACE AND LOVE SIBIU.SRL nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună, pricinuită direct sau indirect, suferită ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate pe acest site.

PEACE AND LOVE SIBIU.SRL nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor furnizate.

3. Proprietate intelectuală

PEACE AND LOVE SIBIU.SRL este proprietarul tuturor materialelor și informațiilor prezentate pe website-ul www.ciubarescu.ro. Este interzisă copierea, reproducerea, distribuirea acestora către alte părți terțe.

4. Protecția datelor

PEACE AND LOVE SIBIU.SRL nu colectează și nu prelucrează nici un fel de date cu caracter personal.

5. Materiale transmise prezentului site

Este interzisă publicarea sau transmiterea către sau de la acest site a materialelor ilegale, amenințătoare, defăimătoare, obscene, pornografice sau a altor materiale care pot contraveni legilor din țara relaționată de site.

6. Limitarea răspunderii

Materialele și conținutul care sunt publicate pe acest site sunt oferite “ca atare”, fără garanții explicite sau implicite de orice natură, inclusiv garanții de adecvare pentru scopuri comerciale, garanții de respectare a drepturilor de autor sau garanții de adecvare pentru un scop anume.

PEACE AND LOVE SIBIU.SRL este absolvită în toate cazurile de responsibilitate pentru orice daune (inclusiv, dar fără a se limita la daune pentru pierderi de profit, întreruperea activității, piederea informațiilor) ce decurg din utilizarea sau incapacitatea de utilizare a materialelor, chiar dacă PEACE AND LOVE SIBIU.SRL a fost informată asupra posibilității apariției unor asemenea daune.

7. Dispoziții finale

Toți utilizatorii acestui site fac subiectul acestor termeni și condiții astfel încât accesarea acestuia presupune acceptarea și conformarea la Termenii și Condițiile prevăzute pe această pagină web.

PEACE AND LOVE SIBIU.SRL își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestei pagini web, fără notificarea prealabilă a utilizatorului.

Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către utilizator dacă acesta continuă să folosească site-ul după afișarea lor pe această pagină web.

Axa prioritară 2: Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs/ Obiectivul specific 2.1 și 2.2/sprijin pentru susținerea antreprenoriatului pentru tineri NEETs șomeri, cu accent pe cei din mediul rural și pe cei aparținând minorității rome, cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau reședința într-una din regiunile de dezvoltare eligibile, înregistrați și profilați în prealabil de către Serviciul public de ocupare – SPO (ANOFM prin unitățile cu personalitate juridică din subordinea sa aflate în regiunile de dezvoltare eligibile), inclusiv a ocupării pe cont-propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de micro-granturi  – POCU 2014-2020

Titlu proiect: “START SMART” Cod proiect: POCU/909/2/4/150788

Beneficiar: SC.PEACE AND LOVE SIBIU.SRL

Valoarea totală a finanțării: 121.877,50 lei

Perioada de implementare: 19 decembrie 2022 – 18 iunie 2023

Adresa implementării proiectului: str. Johann Sebastian Bach, Bl.1, Ap. 31