Proiect cofinanțat din Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Citeste mai mult ...

uniunea europeana
guvernul romaniei
instrumente structurale
© 2019 Powered by: Crocoblock

Axa prioritară 2: Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs/ Obiectivul specific 2.1 și 2.2/sprijin pentru susținerea antreprenoriatului pentru tineri NEETs șomeri, cu accent pe cei din mediul rural și pe cei aparținând minorității rome, cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau reședința într-una din regiunile de dezvoltare eligibile, înregistrați și profilați în prealabil de către Serviciul public de ocupare – SPO (ANOFM prin unitățile cu personalitate juridică din subordinea sa aflate în regiunile de dezvoltare eligibile), inclusiv a ocupării pe cont-propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de micro-granturi  – POCU 2014-2020

Titlu proiect: “START SMART” Cod proiect: POCU/909/2/4/150788

Beneficiar: SC.PEACE AND LOVE SIBIU.SRL

Valoarea totală a finanțării: 121.877,50 lei

Perioada de implementare: 19 decembrie 2022 – 18 iunie 2023

Adresa implementării proiectului: str. Johann Sebastian Bach, Bl.1, Ap. 31